X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 9 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 08:51 ب.ظ

خلا به تکیه واعتمادنیازی ندارد

اگر چیزی باشد نیاز به حمایت دارد،نیاز به تکیه دارد،اما اگر هیچ باشد.خلاء باشد نیازی به حمایت نیست، و این عمیق ترین درک است که بودن شما در نبودتان است،گفتن«بودن»غلط است زیرا آن «چیز»نیست،شبیه چیز هم نیست،مثل«هیچ»است،خلاء پهناوری است بدون مرز.یک بی خودی،درون شما یک خود نیست،شناختن«من»به عنوان این یا آن غلط است.وقتی به غایت رسیدید،به عمیق ترین مرحله،ناگهان می فهمیدکه نه این هستیدونه آن،یک خلاء پهناورید....و اگرگاهی نشسته و با چشمان بسته بیندیشید که چه کسی هستید؟ کجا هستید؟ عمیق تر بروید،وحشت می کنید،زیراهرچه عمیق تر بروید،عمیق تر احساس می کنید که هیچکس نیستید،هیچ چیز.و به این دلیل است که مردم ازمدیتیشن متاثر می شوند،آن یک مرگ است مرگ منیت و منیت فکری است غلط.اکنون فیزیکدانان از طریق آزمایشات دقیق به همین نتیجه رسیده اند، می گویند ماده  وجود ندارد بلکه یک ایده است.

یک صخره وجوددارد و شما واقعا احساس می کنیدکه ماده است،سَرِکسی رابا آن می شکنیدواز آن خون بیرون میزند و شاید سبب مرگش شوید،اما از فیزیکدانان بپرسید می گویند:ماده نیست،هیچ چیز در آن نیست فقط پدیده ای از انرژی است.جریانات انرژی متقاطع بیشماری از این صخره عبور می کنند که به آن ماهیت ماده می بخشد،درست مثل خطوط متقاطع بیشماری که روی این صفحه می کشید.وقتی همه خطوط ازیک نقطه رد شوند،نقطه از آنجا بوجودمی آید،نقطه ای آنجانیست بلکه ازبرخورد دو خط متقاطع ایجادشده،وقتی خطوط زیادی به هم برمی خورد نقطه بزرگتری ایجاد می شود.آیا واقعا نقطه ای درآنجا وجود دارد و یابرخورد آن خطوط است که نقطه وهمی ایجادمی کند؟

فیزیکدانان می گویند:برخورد جریانات انرژی سبب ایجاد ماده می شوند و اگربپرسید این جریانات انرژی چه هستند؟می گویند:آنها ماده نیستند؛ وزن ندارند؛ غیرمادی اند.خطوط غیرمادی سبب ایجاد نقطه وهمی مادی می شوند،آنچنان مادی مثل صخره.

درداخل کسی وجودندارد تنها تقاطع خطوط انرژی است که به شمااحساس«من بودن» رادست می دهد،بودا می گوید:

«من»مثل پیازاست وقتی پوست می کنید پوسته ای دیگرپدیدارمی شود،به پوست کردن لایه لایه ادامه می دهید و بالاخره چه می ماند؟ کل پیازپوست کنده می شود و هیچ چیز درونش نمی یابید.انسان درست مثل پیازاست.شماپوسته های اندیشه را احساس می کنید و بالاخره چه می یابید؟هیچ چیز.

این هیچ بودن نیازبه حمایت ندارد

این هیچ بودن قائم به ذات است